Všechny tweety
Předchozí:
Následující:
Napoleon

2.43 Jaké byly důsledky Francouzské revoluce?

Odpověď církve

Tato revoluce vypukla roku 1789 a velmi násilně útočila i proti církvi. Revolucionáři chtěli vymazat sebemenší stopu křesťanství. Popravili tisíce katolíků a konfiskovali církevní vlastnictví.

Napoleon Bonaparte později dobyl Řím a Papežský stát. Roku 1801 papež Pius VII. podepsal s Napoleonem smlouvu. Ve Francii pak bylo umožněno jisté oživení církve, i když byla ve své svobodě i nadále velmi omezována. Po Napoleonově porážce roku 1815 získal Svatý stolec znovu kontrolu nad Papežským státem.

> Více se můžeš dočíst v knize

Francouzská revoluce vedla k utlačování církve. Papež a biskupové zaujali obranný postoj. Náboženský život brzy znovu rozkvetl.

Co k tomu říkají papežové

Francouzská revoluce byla pokusem nově ustavit vládu rozumu a svobody politicky účinným způsobem. Osvícenská Evropa byla těmito událostmi nejprve zcela fascinována, později však musela pod tíží dalšího vývoje stále znovu uvažovat o rozumu i svobodě. (Papež Benedikt XVI., Spe Salvi [Nadějí spaseni], encyklika o křesťanské naději, čl. 19, 30. listopadu 2007)