Tým

Tým, který stojí za Tweetuj s BOHEM se skládá z mladých lidí z celého světa. Společně se stovkami dobrovolníků neustále pracujeme na záměru a základním poslání naší mise. 

Naše poslání

Rádi bychom ti pomohli najít odpovědi na tvé otázky a možná i objevit víru, růst ve tvém vztahu s Ježíšem Kristem. Záměrem Tweetuj s BOHEM je ti pomoci s promýšlením víry a s objevováním její logiky skrze podporu a usnadnění dialogu o tomto tématu. Rádi bychom ti ukázali, že Ježíš mluví zároveň ke tvé hlavě, srdci a rukám. Zkrátka doufáme, že ti pomůžeme najít jasné odpovědi pro tvé otázky o životě, Bohu a Církvi.

Výchozím bodem je náš osobní vztah s Ježíšem: my sami chceme neustále růst v tomto vztahu a dozvídat se více o Ježíši. Ježíš je ve středu toho, co děláme. On sám nás žádá, abychom hlásali evangelium (Mk 16:15) a dělili se o svou víru kdekoli můžeme (1 Pt 3,15). Projekt Tweetuj s BOHEM se zrodil z rozhovorů otce Michela s mladými lidmi v nizozemském Leidenu. Dnes nás můžeš najít po celém světě!

Přidej se k nám!

Ty sám můžeš také inspirovat další lidi pomocí svědectví o tvém osobním setkání s BOHEM! Přidej se k našemu týmu online misionářů! Podpořit nás můžeš finančním daremmodlitbou, nebo tak, že se staneš dobrovolníkem Tweetuj s BOHEM!