FAQ (Často kladené otázky)

Jaké zdroje nabízí Tweetuj s  BOHEM?

Tweetuj s BOHEM nabízí knihuaplikaci zdarma, a kurzy Jak růst ve víře, a Manál & Speciality, přítomnost online, zvláště na sociálních sítích.

Jaké informace mohu najít v Tweetuj s BOHEM?

Tweetuj s BOHEM pokrývá většinu aspektů katolické víry. Jednotlivá témata se věnují Bohu a stvoření, Církvi, modlitbě, bohoslužbě a životu křesťanů. Celkem obsahuje více než 200 otázek nebo „tweetů“, které jsou představeny v atraktivním, moderním stylu. Každá dvoustrana knihy Tweetuj s BOHEM je bohatě ilustrovaná a představuje samostatnou jednotku. Díky tomu můžeš knihu otevřít a číst na kterémkoli místě. To samé platí i pro více než 200 otázek na webových stránkách. Díky stručným odpovědím je tak vhodnou pomocí pro ty, kteří neradi čtou dlouhé texty.

Potřebuji knihu Tweetuj s BOHEM nebo stačí aplikace?

Aplikace a kniha Tweetuj s BOHEM se vzájemně doplňují, ale mohou být používány i samostatně. Aplikace Tweetuj s BOHEM poskytuje propojení mezi knihou a online obsahem, a nabízí tak několik speciálních možností použití. Aby mohli uživatelé Tweetuj s BOHEM plně využít všechny možnosti, které nabízí Tweetujs BOHEM, potřebují knihu a internetové připojení (kvůli přístupu na internetové stránky a sociální sítě).

Co znamená „Tweet“ v Tweetuj s BOHEM?

Protože mladí lidé posílali své původní otázky skrze sociální média a pomocí online komunikace, je Tweetuj s BOHEM složeno z Otázek neboli „Tweetů“ a jejich odpovědí. Odkaz jako „podívej se na Otázku 1.34“ nebo „podívej se na Tweet 1.34“ odkazuje čtenáře k Otázce 1.34 a příslušné odpovědi.

Co znamenají zkratky KKKC, KKC a Youcat?

Pod každou otázkou v Tweetuj s BOHEM můžeš najít odkazy na další texty, které mohou pomoci s pochopením tématu do větší hloubky. V knize se tyto odkazy nachází pod titulkem „Přečti si“, a na internetových stránkách pod titulkem “Moudrost Církve”. Tyto texty pochází z několika zdrojů:

 • KKKC je zkratka pro ‘Kompendium katechismu katolické církve’. Katechismus je kniha schválená oficiální Církevní autoritou a obsahuje teologicky správné vysvětlení katolické víry. Kompendium je zkrácená edice Katechismu katolické církve (KKC), který byl pro celosvětovou Církev schválen papežem Janem Pavlem II. v roce 1992. 
   
 • Youcat je zkratka složená ze slov „Youth Catechism“, verze Katechismu katolické církve zvlášť určené pro mladé lidi. Podobně jako KKKC obsahuje Youcat souhrn Katechismu katolické církve.

Jaký je vztah mezi Youcatem a Tweetuj s BOHEM?

Youcat a Tweetuj s BOHEM jsou dva různé prostředky k prohloubení víry určené především pro mladé, které spolu často spolupracují. Tweetuj s BOHEM je založeno na otázkách položených mladými lidmi této doby. Odpovědi pochází z moudrosti Církve, propojují vnitřní logiku víry s konkrétním životem jednotlivce. Youcat vychází z otázek Katechismu a snaží se je zodpovědět krátce a pro mladé lidi pochopitelně. Tweetuj s BOHEM na otázky z Youcatu pravidelně odkazuje a snaží se je dále rozvíjet. Každý člověk je jiný, a proto je dobré mít různé zdroje pro vysvětlování víry. Každý tak může najít formát, který mu nejvíce vyhovuje.

Jaký je vztah mezi Tweetuj s BOHEM a Online se svatými?

Tweetuj s BOHEM Online se svatými jsou dva různé způsoby, jak prohlubovat svou víru. Druhý obsahuje nové otázky, a tak může být považován za pokračování prvního. Oba projekty vychází z dotazů dnešních mladých lidí. Online se svatými je navíc obohaceno o inspirující životní příběhy svatých. 

Jak mohu používat funkci skenování v aplikaci Tweetuj s BOHEM?

Aplikace Tweetuj s BOHEM obsahuje také funkci SCAN, která propojuje každou dvoustranu v knize s online obsahem. Použití je jednoduché:

 • Klikni na ikonu SCAN v aplikaci
 • „Vyfoť“ velký obrázek na levé horní straně každé dvoustrany v knize.
 • Aplikace ti nabídne přehled dostupných informací k tomuto tématu a poskytne ti návrhy dalších zajímavých Otázek k přečtení.

Jak je Tweetuj s BOHEM financováno?

Tweetuj s BOHEM plně závisí na finančních darech. Snažíme se dosáhnout co největších výsledků za použití co nejmenších zdrojů. Například tým Tweetuj s BOHEM je takřka celý složen z dobrovolníků. Členové nadace JP2 nedostávají žádnou odměnu. Nicméně máme určité výdaje spojené s vysokou cenou budování a udržování internetových stránek, vývojem mobilní aplikace a překlady materiálů do jiných jazyků (např. v zemích s omezenými finančními zdroji). Všechny finanční dary budou použity výhradně k podpoře Tweetuj s BOHEM a souvisejících aktivit.

Jak mohu podpořit Tweetuj s BOHEM?

Můžeš nás podpořit různými způsoby:

 • Finančním darem, buď bankovním převodem, nebo přímo online, viz sekce jak nás podpořit, kde najdeš podrobný návod. Předem děkujeme za tvůj příspěvek!
 • Můžeš nám pomoci modlitbou za Tweetuj s BOHEM a propojené aktivity.
 • Můžeš nám poslat tipy a návrhy na další zdokonalování.
 • Můžeš se připojit k celosvětovému týmu dobrovolníků. Vyplň přihlášku nebo nám napiš o více informací.

Jaká je úloha nadace JP2?

Tweetuj s BOHEM je součástí práce nadace JP2, založené v nizozemském Leidenu. Nadace rozvíjí odkaz svatého Jana Pavla II. a pomáhá lidem přemýšlet a dozvídat se o Bohu, dávat vztahu s Ježíšem místo v jejich životě.