All Tweets
Predchádzajúce:
Ďalej:
Napoleon

2.43 Aké sú dôsledky francúzskej revolúcie?

Odpoveď cirkvi

Francúzska revolúcia sa začala v roku 1789, bola antiklerikálna a veľmi násilná. Revolucionári chceli vymazať kresťanstvo z povrchu zemského, a preto popravili tisíce katolíkov a skonfiškovali cirkevný majetok.

Neskôr zas Napoleon Bonaparte dobyl Rím a Pápežské štáty. V roku 1801 podpísal pápež Pius VII. zmluvu s Napoleonom. Po tomto podpise nasledovalo oživenie Cirkvi vo Francúzsku, hoci jej sloboda bola výrazne obmedzená. Po porážke Napoleona v roku 1815 Svätá stolica získala opäť kontrolu nad väčšinu z Pápežských štátov.

> Viac sa dočítaš v knihe

Francúzska revolúcia viedla k útlaku Cirkvi. Pápeži a biskupi zaujali obranný postoj. Náboženský život neskôr opäť zažil rozkvet.

Toto hovoria pápeži

Francúzska revolúcia [predstavovala] pokus o ustanovenie vlády rozumu a slobody v politickej realite… Osvietenská Európa sa na tieto udalosti dívala s údivom, no ako sa situácia vyvíjala, spôsobila opätovné prehodnocovanie úlohy rozumu a slobody. [Pápež Benedikt XVI., Spe salvi, č. 19]