All Questions
prev
Vorige:3.32 Wat gebeurt er allemaal in de Paaswake?
next
Volgende:3.34 Wanneer vieren we Hemelvaart en Pinksteren?

3.33 Hoe belangrijk is Pasen? Wat is ‘urbi et orbi’?

Grote kerkelijke feesten

Met Pasen vieren we het belangrijkste moment van ons geloof. Wat we vieren tijdens de dagen rond Pasen, is de basis van ons christen-zijn: Jezus werd niet alleen geboren om te vertellen over God, maar Hij was ook nog eens bereid om voor ons te lijden en te sterven.

Met Pasen vieren we dat Jezus verrees uit de dood en het daardoor voor ons mogelijk maakte om voor altijd te leven met God in de hemel. Op paasmorgen (en ook op Eerste Kerstdag) zegent de paus vanaf het balkon van de Sint Pieter de stad Rome en de wereld (urbi et orbi). De gehele paastijd duurt vijftig dagen (tot en met Pinksteren).  

Jezus’ dood en verrijzenis vormen de kern van ons geloof en verlossing. Op Pasen geeft de paus een bijzondere zegen voor Rome en de wereld.