All Questions
prev
Vorige:1.27 Wat zijn dat ‘verbond’ en die ‘heilsgeschiedenis’?
next
Volgende:1.29 Was Jezus niet gewoon een goed mens en wijze goeroe?

1.28 Waarom moest Jezus zo’n gruwelijke dood sterven?

Wat doet Jezus voor ons?

Jezus is aan het kruis een gruwelijke, pijnlijke en onmenselijke dood gestorven. Enerzijds is Hij de Zoon van God; anderzijds onderging Hij als mens zijn lijden en voelde Hij pijn en angst. Door zijn lijden en dood heeft Jezus ons van de dood verlost en vergeving verkregen voor alle zonden.

Jezus bewees door zijn gruwelijke dood dat Hij daadwerkelijk namens God de Vader sprak en God bevestigde dit door Jezus’ verrijzenis. Jezus liet in zijn hele leven zien dat Hij van mensen houdt. Deze liefde voor ons toonde Hij vooral aan het kruis, waar Hij al onze zonden op zich nam (Heb 9,28)Heb 9,28: Zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen; de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen maar om hen te redden die naar Hem uitzien.

Door in onze plaats te lijden en te sterven heeft Jezus ons met God verzoend. Hij vernietigde de gruwelijkheid van zonde: wij kunnen hierdoor eeuwig leven.