All Questions
prev
Vorige:3.31 Moet ik op Goede Vrijdag echt naar de kerk?
next
Volgende:3.33 Hoe belangrijk is Pasen? Wat is ‘urbi et orbi’?

3.32 Wat gebeurt er allemaal in de Paaswake?

Grote kerkelijke feesten

De Paaswake is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Alleen door zijn verrijzenis heeft alles wat Jezus zei en deed zin. De paaskaars die wordt aangestoken in een donkere kerk staat symbool voor Jezus, ons enige Licht. Dat licht wordt doorgegeven als de kaarsjes van alle gelovigen worden aangestoken en de hele kerk door kaarslicht wordt verlicht.

Er wordt uitgebreid uit de Bijbel gelezen en we horen hoe God omgaat met zijn volk. Vaak worden tijdens de Paaswake mensen gedoopt en hernieuwen alle gelovigen hun doopgeloften. Vervolgens wordt vol vreugde vanwege alles wat Jezus ons geeft de Eucharistie opgedragen

Jezus’ verrijzenis vieren we in een wake met brandende kaarsen, met lezingen over Gods weg met ons, met het doopsel en met de Eucharistie.