All Questions
prev
Vorige:3.28 Is Kerstmis het grootste feest van het jaar?
next
Volgende:3.30 Wat is dat ‘paastriduüm’ dat met Witte Donderdag begint?

3.29 Waarom vasten we veertig dagen?

Grote kerkelijke feesten

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag, zo genoemd naar het kruisje met as dat we op deze dag op ons voorhoofd krijgen. In navolging van Jezus, die in de woestijn veertig dagen vastte (Mat 4,1-2)Mat 4,1-2: Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger., vasten ook wij gedurende de veertigdagentijd.

We willen ons opnieuw ervan bewust worden dat we zonder Gods hulp en genade het geschenk van Jezus’ offer aan het kruis helemaal niet waard zijn. 

Vasten is sober eten, zorgen voor anderen en bidden; om je te richten op wat echt belangrijk is: je band met Jezus (die 40 dagen vastte).