Všechny tweety
Předchozí:
Následující:
mooie lichtinval door raam

2.39 Co je anglikánská církev?

Směrem k reformaci

Anglický král Jindřich VIII. byl zpočátku horlivý obránce katolické církve vůči myšlenkám předloženým Lutherem. Když mu však jeho manželka neporodila mužského následníka trůnu, požádal papeže o povolení ke sňatku s někým jiným. Papež mu nicméně svolení udělit nemohl, jelikož svátost manželství je celoživotním poutem.

Král Jindřich VIII. se tedy s katolickou církví roku 1534 rozešel. Ustanovil anglikánskou církev a prohlásil se za její svrchovanou hlavu. Katolíci, kteří zůstali věrni své víře a papeži, byli pronásledováni a mnoho z nich zemřelo mučednickou smrtí.

> Více se můžeš dočíst v knize

Anglický král Jindřich VIII. v roce 1534 odmítl papeže a prohlásil se za hlavu anglikánské církve. Věrní katolíci se proti tomu postavili.

Co k tomu říkají papežové

Za posledních čtyřicet let je v našich vztazích mnohé, za co je třeba děkovat. Práce komise pro mezináboženský dialog byla zdrojem povzbuzení ohledně otázek, které nás v minulosti rozdělovaly. Přátelství a dobré vztahy, které na mnoha místech mezi anglikány a katolíky existují, pomohly vytvořit nový kontext, kterým bylo naše sdílené svědectví evangelia Ježíše Krista živeno a jímž sílilo. Za toto vše Bohu díky! (Papež Benedikt XVI., promluva k arcibiskupovi z Canterbury, 23. listopadu 2006)