Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
mooie lichtinval door raam

2.39 Co to jest Kościół anglikański?

W kierunku reformacji

Początkowo angielski król Henryk VIII był zagorzałym obrońcą Kościoła katolickiego przed poglądami Lutra. Kiedy jednak jego żona nie mogła dać mu następcy tronu płci męskiej, zwrócił się do papieża z prośbą o zgodę na małżeństwo z kimś innym. Papież nie mógł wyrazić zgody na to zgody, ponieważ sakrament małżeństwa ustanawia dozgonną więź.

Dlatego w 1534 roku król zerwał z Kościołem katolickim i założył „Kościół anglikański”,  ustanawiając siebie jego głową. Katolicy trwający w swojej wierze i lojalni wobec papieża byli prześladowani i ginęli jako męczennicy.

> Czytaj więcej w książce

W 1534 r. król Anglii Henryk VIII odrzucił autorytet papieża i sam mianował się głową Kościoła w Anglii. Wierni katoliccy podnieśli sprzeciw.