O #TwGOD

Cel #TwGOD

Celem interaktywnego projektu Tweetując z BOGIEM (#TwGOD) jest pokazanie logiki wiary i związku wszystkiego, czego doświadczamy, z Bożą miłością do każdego człowieka. #TwGOD pokazuje logikę wiary poprzez udzielanie odpowiedzi na konkretne pytania. Odpowiedź na dane pytanie uwzględnia zawsze szerszą perspektywę oraz kontekst miłości Boga do Ciebie. #TwGOD chce zachęcić Cię do odkrycia tego, kim Jezus może być dla Ciebie. Chcemy zaprosić Cię do częstszej modlitwy i poszerzania wiedzy o wierze oraz do odwiedzenia lokalnej parafii katolickiej lub pobliskiej wspólnoty.

Źródła #TwGOD

Projekt Tweetując z BOGIEM chce pomóc (młodym) ludziom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania o wiarę katolicką poprzez zintegrowanie tradycyjnej formy drukowanej książki z nowoczesnymi mediami społecznościowymi i aplikacją, która łączy zawartość książki z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej #TwGOD.

Powstawanie #TwGOD

Początki projektu Tweetując z BOGIEM mają swoje źródło w pytaniach, które młodzi ludzie kierowali do ks. Michela Remery podczas spotkań poświęconych sprawom wiary w miejscowości Lejda w Holandii. Ci młodzi ludzie szukali sensu wiary we własnym życiu. Dlaczego powinienem wierzyć w Boga? Czy wiara jest logiczna? Spotkania te pomogły im rozpoznać znaczenie wiary w ich osobistym życiu. Zachęcili swojego księdza, aby opublikował efekty tych spotkań w dwóch książkach zatytułowanych Tweetując z BOGIEM, które następnie połączono w jeden tom. Następnie młodzi ludzie poprosili o udostępnienie projektu w formie interaktywnej. Tu też sami odegrali główną rolę. Wkrótce przedsięwzięcie zdobyło międzynarodowe zainteresowanie, które zaowocowało przetłumaczeniem książki na wiele języków.

#TwGOD a relacje z innymi

Tweetowanie jest samo w sobie czynnością społeczną, ponieważ polega na dzieleniu się czymś z (potencjalnymi) czytelnikami. Ważną cechą projektu #TwGOD jest to, że nie dąży on do przekazywania suchych teoretycznych informacji. Jego celem jest pomóc ludziom wzrastać w ich relacjach z BOGIEM, aby dosłownie rozpoczęli „tweetowanie z BOGIEM” w modlitwie. Mamy nadzieję, że kontakt z innymi osobami, które przeczytały książkę lub materiały zawarte w Internecie, okaże się w tym pomocny. W Internecie czytelnik jest zaproszony do aktywności przez choćby „polubienie” tego, co widzi na stronie internetowej oraz interakcję w mediach społecznościowych. Co ważniejsze #TwGOD zachęca czytelnika do odwiedzenia lokalnej parafii, włączenia się bardziej aktywnie w życie parafialnej wspólnoty oraz zatroszczenia się o ludzi ze swojego otoczenia.