All Questions
prev
Poprzedni:2.10 Co oznaczają te wszystkie kolory? Kto jest kim?
next
Następny:2.12 „Jeden Kościół” – więc skąd te podziały wśród chrześcijan?

2.11 Jakie były początki Kościoła? Po co Jezus ustanowił Kościół?

Początki Kościoła

Jezus założył Kościół gromadząc pierwszych apostołów. Następcami apostołów są obecni biskupi oraz papież. Od samego początku apostołowie przekazywali swoją misję biskupom. Wraz z biskupami Kościół tworzą wszyscy wierni.

We wspólnocie Kościoła uczymy się, jak dobrze żyć razem i jak się modlić. W ten sposób jesteśmy przygotowywani do życia z Bogiem w niebie. Kiedy głoszona jest Ewangelia, również inni ludzie mają możliwość przyłączyć się do tej wspólnoty i razem z nią dojść do Boga.

Jezus założył Kościół, żeby: a) głosił Ewangelię; b) wierzący żyli razem jako chrześcijanie; c) każdy mógł dojść przez niego do Boga.
Z mądrości Kościoła

Co oznacza „Kościół”?

Kościół, z greckiego „ekklesia” oznacza wspólnotę zwołanych. My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni i wierzymy w Boga, stajemy się zwołanymi przez Pana. Razem jesteśmy Kościołem. Chrystus, jak mówi św. Paweł, jest Głową Kościoła. My jesteśmy Jego ciałem. Kiedy przyjmujemy sakramenty i słuchamy słowa Bożego, Chrystus jest w nas i my jesteśmy w Nim – to jest Kościół. Ścisłą, żywą więź łączącą wszystkich ochrzczonych z Jezusem, Pismo Święte opisuje przy pomocy wciąż nowych obrazów: raz mówi o Ludzie Bożym, innym razem o Oblubienicy Chrystusa; raz Kościół nazywany jest matką, potem przyrównany jest do Bożej rodziny czy do weselników. Nigdy Kościół nie jest samą instytucją, nigdy jedynie „Kościołem hierarchicznym”, który można by od siebie odsunąć. Mogą nas denerwować błędy w Kościele, ale nigdy nie możemy się od niego odsunąć, ponieważ Bóg nieodwołalnie zdecydował się na ten Kościół i mimo wszystkich grzechów nie dystansuje się od niego. Kościół to Boża obecność pośród nas, ludzi. Dlatego mamy go kochać. [Youcat 121]

Jaki jest początek i wypełnienie Kościoła?

Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie w odwiecznym zamyśle Boga. Był przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego, będącym znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Założony przez słowa i czyny Jezusa, został urzeczywistniony przede wszystkim za pośrednictwem Jego odkupieńczej Męki i Jego Zmartwychwstania. Został następnie ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych. [KKKK 149]

Dlaczego Bóg chce Kościoła?

Bóg chce Kościoła, ponieważ chce zbawić nas nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Chce uczynić z całej ludzkości swój lud. Nikt nie podąża do nieba aspołeczną drogą. Kto myśli jedynie o sobie i zbawieniu własnej duszy, żyje aspołecznie. A to, tak w niebie, jak i na ziemi, jest niemożliwe. Sam Bóg nie jest aspołeczny. Trójjedyny Bóg jest sam w sobie „społeczny”, jest wspólnotą, wieczną wymianą miłości. Stworzony na wzór Boży człowiek ma wpisane w swą naturę relacje, wymianę, udział i miłość. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. [Youcat 122]