Všechny tweety
Předchozí:
Následující:

2.32 Co je španělská inkvizice?

Muslimové, barbaři a pravoslavní

Španělskou inkvizici ustanovil ve středověku španělský král k ochraně čistoty katolické víry. Církev zpočátku tento vyšetřovací orgán podporovala, avšak hned o dva roky později papež Sixtus IV. odsoudil násilné praktiky a chamtivost lidí pracujících pro španělskou inkvizici.

Je hrozné vidět, jak strašné zločiny byly spáchány ve jménu církve. O život přišly stovky a možná i tisíce lidí. Takové hříchy proti lidskosti nemohou být ospravedlněny. Přímo to odporuje Ježíšovu poselství o lásce, pokoji a spravedlnosti. V roce 2000 papež Jan Pavel II. požádal o odpuštění za všechno špatné, co se během španělské inkvizice odehrálo.

> Více se můžeš dočíst v knize

Španělský král založil inkvizici, aby udržovala čistotu víry. Podlehla však korupci a jménem církve spáchala hrozné věci.

Co k tomu říkají papežové

Instituce inkvizice byla zrušena. Děti církve se nemohou nevrátit s duchem kajícnosti „k tomu, že dávali, zejména v určitých staletích, svolení k nesnášenlivosti a dokonce užívání násilí ve službě pravdy“. Tento duch pokání samozřejmě vyžaduje pevné odhodlání usilovat v budoucnu o způsoby, jak svědčit o pravdě v souladu s evangeliem. (Jan Pavel II., list kardinálu Etchegarayovi, 15. června 2004)