Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
klavertjes

1.33 Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach. Czy to nie nonsens?

Jak działa Duch Święty?

Bóg istnieje w trzech Osobach Boskich: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Trójca Święta pokazuje trzy różne sposoby bliskości Boga – w trzech Osobach Boskich znajduje odzwierciedlenie nieskończenie wielka miłości Boga do nas, ludzi. 

Jedność trzech Osób Boskich stanowi ilustrację Bożej miłości. Umysł ludzki nigdy nie będzie w stanie całkowicie pojąć tajemnicy Trójcy Świętej…

> Czytaj więcej w książce

Bóg jest w trzech Osobach, bo tylko wtedy może dzielić tę samą miłość z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Pragnie też dzielić tę miłość z Tobą!

Z mądrości Kościoła

Czy tajemnica Trójcy Świętej może być poznana samym tylko rozumem?

Bóg pozostawił pewne ślady swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu w Starym Testamencie. Jednak wewnętrzność Bytu jako Trójcy Świętej stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego. Ta tajemnica została objawiona przez Jezusa Chrystusa i jest źródłem pozostałych tajemnic wiary. [KKKK 45]