Alle Tweets
Vorige:
Volgende:

2.16 Was Jezus tegen vrouwen?

Jezus, de Apostelen en de paus

Vrouwen namen in Jezus’ aardse leven een belangrijke plek in. Hij werd geboren uit de heilige Maria en na zijn verrijzenis verscheen Hij als eerste aan zijn vrouwelijke leerlingen. Zijn respectvolle en open benadering van vrouwen ging deels in tegen de normen van de tijd waarin hij op aarde was.

Mannen en vrouwen hebben evenveel waarde voor Jezus en voor de Kerk. Tegelijk is het wel duidelijk dat ze niet hetzelfde zijn; ieder hebben ze andere taken gekregen van God. Het is juist prachtig om te zien hoe man en vrouw elkaar aanvullen. Heel belangrijk is daarbij het uitgangspunt dat ze altijd gelijkwaardig zijn! 

> Lees meer in het boek

Jezus behandelde vrouwen met openheid en respect. Vrouw en man zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde: ieder krijgt eigen taken van Jezus.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke opgave heeft de menselijke persoon met betrekking tot zijn seksuele identiteit?

God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen met gelijke waardigheid als persoon, en heeft hem de roeping tot liefde en gemeenschap ingeprent. Ieder heeft als opgave de eigen seksuele identiteit te aanvaarden, er de betekenis van te erkennen voor heel de persoon, evenals haar specificiteit en haar complementariteit. [CCKK 487]

Is het ene geslacht belangrijker dan het andere?

Nee, God heeft mannen en vrouwen dezelfde waardigheid als persoon gegeven.

Mannen en vrouwen zijn beiden naar het evenbeeld van God geschapen mensen en door Jezus Christus verloste kinderen van God. Het is even onchristelijk als onmenselijk om iemand te discrimineren of achter te stellen omdat hij of zij man of vrouw is. Gelijke waardigheid en gelijke rechten betekenen echter nog geen uniformiteit. Een gelijkstelling die aan de eigenheid van man en vrouw voorbijgaat, is in strijd met het scheppingsidee van God. [Youcat 401]