„Kaip augti tikėjimu“ prisijungus ir atsijungus

„Kaip augti tikėjimu“ yra pasiūlymas tikėjimo ugdymui mokyklose, parapijose ir bendruomenėse. Kursas kviečia bet kokio amžiaus dalyvius bendrauti, užduodant klausimus, kartu ieškant atsakymų ir atrandant, kad Dievas kiekvieną iš jų labai giliai myli. Remdamasi „Tviteryje su DIEVU“ knyga bei programėle, drauge su programėle „Internete su šventaisiais“, internetine medžiaga, vaizdo įrašais, socialinėmis medijomis ir įvairialype veikla tai yra tikrai interaktyvi programa. Ji gali būti naudojama su suaugusiaisiais, paaugliais, jaunimu, neseniai įtikėjusiaisiais, o taip pat su tais, kurie siekia pagilinti savo tikėjimo supratimą.

Vadovas

Tai yra išsamus vadovas, skirtas padėti žmonėms augti tikėjimu. Jį gali naudoti tiek patyrę mokytojai, tiek pradedantieji. Vadovas aprėpia visus kurso etapus, įskaitant susitikimo įvadą, išsamų kiekvieno kurso susitikimo planą ir visas veiklas. Interaktyvi multimedinė prieiga, pasitelkiant vaizdo įrašus, žaidimus, diskusijas ir maldos akimirkas, atitinka šiuolaikinių dalyvių poreikius.

Kam jis skirtas?

Kursą galima naudoti mokyklose kaip religinio ugdymo programą, bendruomenėse kaip katechetinę tikėjimo stiprinimo programą arba parapijose, pagelbstint besiruošiantiems Sutvirtinimo ar Pirmosios Komunijos sakramentams, katechumenams, norintiems priimti Krikštą, arba santuokai besiruošiančioms poroms. Galima jį pritaikyti taip pat ir asmeniniam mokytojų, sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų ir pan. tobulėjimui arba veiklos pratęsimui po įvadinių kursų, tokių kaip Alfa kursas. „Kaip augti tikėjimu“ galima naudoti visomis šiomis aplinkybėmis.

Aktyvus dalyvavimas

Vienas iš didžiausių „Tviteryje su DIEVU“ privalumų yra aktyvus dalyvių įsitraukimas. Kai didelis dėmesys teikiamas dalyvių asmeniniams klausimams, jie daug gyvesni susitikimų metu – taip pat todėl, kad gali išreikšti savo mintis ir yra išklausomi. „Tviteryje su DIEVU“ turinys padeda rasti atsakymą, o tai reiškia, kad vadovui nereikia pačiam visko žinoti.

Programa

Programa sudaryta taip, kad aptariami svarbiausi tikėjimo dalykai. Susitikimas su Kristumi yra esminis – tai liudija teikiamas didelis dėmesys Šventojo Rašto naudojimui bei maldai susitikimų metu. Dalyviai geriau pažins tikėjimą ir išgirs apie būdus, padėsiančius jiems į asmeninį kasdienį gyvenimą integruoti tai, ko išmoko. Kursas „Kaip augti tikėjimu“ gali būti rengiamas vienerius, dvejus ar trejus metus.

Kurso medžiaga

Kurso medžiaga apima:

Vadovas moderatoriui, mokytojui, katechetui arba dvasininkui

Vadovas „Kaip augti tikėjimu“ moderatoriams, mokytojams, katechetams, dvasininkams ir savanoriams savo apimtimi bei išdėstymu atitinka „Tviteryje su DIEVU“ knygą. Vadove žingsnis po žingsnio nurodoma, kaip sudaryti kurso programą, bet paliekama reikiama laisvė adaptuoti ją prie vietinės situacijos. Galima laisvai pasirinkti naudotis visiškai parengta programa arba pritaikyti kursą prie grupės poreikių ir savo turimos patirties.

Užsisakyk „Kaip augti tikėjimu“

Dalyvio vadovas

Šią laisvai pasirenkamą knygelę su priminimais dalyviams galima nemokamai atsisiųsti čia. Gali atspausdinti ją kaip A5 lankstinuką iš abiejų pusių ir tada nukirpti apatinį kraštą taip, kad knygelė tilptų į „Tviteryje su DIEVU“ knygą. Gali pritaikyti „Dalyvio vadovą“ pagal savo poreikius:

  • pakeisdamas įvadą į savo sukurtą variantą;
  • priklausomai nuo grupės poreikių pridėdamas arba išimdamas kai kurias dalis;
  • įdėdamas susitikimų tvarkaraštį su teisingomis datomis ir laikais.