„Tviteryje su DIEVU“ programėlė

Nemokama „Tviteryje su DIEVU“ programėlė yra labai naudingas įrankis tiems, kas turi klausimų apie tikėjimą. Programėle galima naudotis su knyga ir be jos.

  • Visi klausimai. Daugiau kaip 200-us klausimų, į kuriuos atsakyta „Tviteryje su DIEVU“, galima pasiekti tiesiai per programėlę. Gali ieškoti konkrečių žodžių klausimų pavadinimuose arba naudoti galingą internetinėspaieškos įrankį.
  • Skenavimas. Naudokis programėle, kad nuskenuotum iliustracijas su SKENAVIMO piktograma kiekvieno knygos dvigubo puslapio kairėje pusėje, viršuje. Taip galėsi peržvelgti internetinio turinio ta konkrečia tema apžvalgą.
  • Šiandienos klausimai. Atsidaręs programėlę, pamatysi klausimų rinkinį. Laikui bėgant, sužinosi atsakymus į vis daugiau klausimų.
  • Katalikų maldos. Programėlėje yra daugybė katalikų maldų įvairiomis kalbomis. Tai leidžia tau prisijungti prie maldos, kad ir kur būtum. Maldos suskirstytos į septynias piktogramas.
  • Kasdieniai Šventojo Rašto tekstai. Čia gali skaityti šiandienos Šventųjų Mišių skaitinius savo kalba.
  • Šventųjų Mišių eiga. Esminė katalikų Šventųjų Mišių, arba Eucharistijos, struktūra yra tokia pati visame pasaulyje. Siekiant padėti tau dalyvauti Mišiose kitomis kalbomis, programėlėje pateikiami norminiai Mišių tekstai (Šventųjų Mišių eiga) daugeliu kalbų.
  • Dieviškoji liturgija. Pagrindiniai šv. Jono Auksaburnio Dieviškosios liturgijos tekstai prieinami keliomis kalbomis.
  • Melskis su šventaisiais. Būsi „nukreiptas“ į šventųjų „socialinių medijų paskyrą“, pavadinimu„Internete su šventaisiais“.
  • Popiežiaus malda. Čia sužinosi popiežiaus maldos intencijas einamajam mėnesiui, pateiktas bendradarbiaujant su Popiežiaus pasaulinės maldos tinklu.
  • Programėlė kariuomenei. Yra dar ir speciali programėlės versija, sukurta bendradarbiaujant su „Apostolat Militaire International“ ir skirta naudoti ypač kariuomenėje.

Katalikų maldų lobynas

Malda labai svarbi, tačiau ne visada lengva. Kaip pradėti ir ką turėtum sakyti? „Tviteryje su DIEVU“ programėlė buvo specialiai sukurta tau padėti. Nesvarbu, ar ieškai tinkamo būdo melstis vienas, ar, pavyzdžiui, nori melstis rožinį su kitais užsienio kalba, surasi atsakymą programėlėje. Naudodamasis šia programėle gali melstis bet kada ir bet kur, net jei nežinai, kaip tai daryti! 

Maldos suskirstytos į septynias piktogramas:

Maldos į Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Visi trys Švenčiausiosios Trejybės Asmenys verti tavo dėmesio ir nori melsti už tave. Paspaudęs šią piktogramą tu, be kita ko, rasi puikų Bažnyčios himną Te Deum.

„Viešpaties angelas“ ir rožinisTai yra dvi svarbiausios maldos, kuriomis kreipiamės į Motiną Mariją. Kadangi jas dažnai meldžiamės kasdien, gerai yra galėti prisijungti įvairiomis kalbomis.

Malda su Švenčiausiąja Marija. Yra daug daugiau maldų, kuriomis galime kreiptis į Mariją. Danguje ji labai artima Jėzui ir norėtų pavesti tavo maldas Jam.

Kitos maldos. Nesvarbu, ar nori melstis už mirusius, į angelus, iš gailesčio dėl nuodėmių ar dėl kitos priežasties, programėlėje visada gali rasti tinkamą maldą.

Maldos iš Šventojo Rašto. Šventajame Rašte yra daug maldų. Kai kurios iš jų įtrauktos į programėlę.

Katalikų tikėjimo formuluotės. Visos kartu šios formuluotės teikia labai trumpą apžvalgą to, ką mes, kaip katalikai, tikime. Daug tikėjimo turinio yra paaiškinta kitose „Tviteryje su DIEVU“ vietose.

Kunigo maldos. Čia rasi trumpas Išpažinties ir kitų sakramentų apeigas. Taip pat gali rasti ir nemažai svarbių Jėzaus garbinimo per eucharistinę adoraciją maldų.

Parsisiųsk nemokamą programėlę!

„Viena iš pažangiausių katalikiškų programėlių, kokias tik mačiau!“ – tėvas Roderick Vonhögen, „Trideo medijos“

 

Sek Šv. Mišių eigą bet kur

Kai pirmą kartą dalyvauji katalikiškose pamaldose, tau gali kilti klausimas, kas yra sakoma ir kokie yra teisingi atsakymai. Arba galbūt esi kitoje šalyje ir nori nueiti į bažnyčią, tačiau nesupranti kalbos. Didelis katalikų Šv. Mišių – Eucharistijos – privalumas yra tas, kad iš esmės jos yra tokios pat visame pasaulyje. Šventojo Rašto skaitiniai keičiasi kiekvieną dieną, tačiau norminės Šv. Mišių dalys visada yra vienodos.

„Tviteryje su DIEVU“ programėlėje yra norminės Mišių maldos ir atsakymai daugeliu kalbų. Tau tereikia atsinešti savo telefoną, kad dalyvautum Šv. Mišiose, nesvarbu, kur esi. Norminiai tekstai yra suskirstyti į septynias piktogramas:

Pradžios apeigos. Persižegnoję akimirką pamąstome, ką padarėme gero ir blogo, prašome atleidimo už mūsų nuodėmes ir atsigręžiame į Dievą.

Žodžio liturgija. Dabar skaitoma iš Biblijos. Skaitinius rasi programėlėje kartu su visais bendruomenės atsakymais per Mišias.

Eucharistijos liturgija. Tada Dievui atnašaujama duona ir vynas. Kunigas meldžiasi prefaciją – įžanginius Eucharistijos maldos žodžius. Programėlėje rasi tris dažniausiai naudojamas Eucharistijos maldas.

I Eucharistijos malda.

II Eucharistijos malda.

III Eucharistijos malda.

Komunija ir pabaigos apeigos. Po „Tėve mūsų“ ir kelių kitų maldų katalikai priima Jėzaus Kūną Šventojoje Komunijoje. Liturgija yra užbaigiama kunigo suteikiamu palaiminimu.

Parsisiųsk nemokamą programėlę!