All Tweets
Predchádzajúce:
Ďalej:

3.6 Prečo na svoje modlitby nedostávam odpoveď?

Osobná modlitba
Niekedy sa zdá, že Boh mlčí alebo je vzdialený. Ak vytrváš v modlitbe a dôveruješ Bohu, nesklame ťa.

Múdrosť Cirkvi

A čo keď modlitba nepomáha?

Modlitba nehľadá povrchný úspech, ale Božiu vôľu a blízkosť. Práve v zdanlivom mlčaní Boha spočíva pozvanie k ďalšiemu kroku – k bezvýhradnej odovzdanosti, k bezhraničnej viere, k nekonečnému očakávaniu. Ten, kto sa modlí, musí ponechať Bohu úplnú slobodu, aby prehovoril, kedy bude chcieť, aby splnil, čo bude chcieť, a aby sa daroval, ako bude chcieť.

Často sa sťažujeme: Modlil som sa – a nepomohlo mi to. Možno sa nemodlíme dosť intenzívne. Raz sa svätý farár z Arsu (sv. Ján M. Vianney) opýtal svojho spolubrata, ktorý sa mu sťažoval na neúspech: „Modlil si sa, vzdychal si… ale postil si sa tiež a bdel si?“ Možno tiež prosíme Boha o veci, ktoré neprospievajú ani nám, ani našim blížnym. Svätá Terézia z Avily raz povedala: „Nepros o ľahšie bremeno, ale o silnejšie ramená.“ [Youcat 507]

Toto hovoria pápeži

Žiadajte Ducha Svätého, aby ste zacítili jeho prítomnosť vo svojich životoch. U nás to bol môj otec, kto ma výnimočným spôsobom upriamil na činnosť Ducha Svätého. Bol som práve vo vašom veku. Keď som sa ocitol v ťažkostiach, poradil mi, aby som sa modlil k Duchu Svätému. Táto náuka môjho otca ma nasmerovala na cestu, po ktorej dodnes kráčam. Hovorím vám o tom, pretože ste v takom veku, v akom som bol vtedy ja. Vychádzam aj z mnohých rokov života, ktorého súčasťou boli aj ťažké chvíle. [Pápež Ján Pavol II., homília mladým, 26. apríla 1997]