All Questions
prev
Predchádzajúce:3.21 Ktoré miesta sú v kostole najdôležitejšie?
next
Ďalej:3.23 Odkiaľ pochádzajú rôzne druhy cirkevnej architektúry?

3.22 Čo je to krstiteľnica? Prečo sú v kostoloch sochy?

V kostole

V krstiteľnici sa nachádza voda určená na krstenie. Tu človek začína nový život ako kresťan. Sochy v kostoloch nám pomáhajú pripomenúť si svätých. Veriaci môžu prosiť svätých (nie však sochy!), aby sa k nim pripojili v modlitbe k Bohu. Všetci títo svätí sú v nebi, blízko Boha.

Keď pri jednej zo sôch zapáliš sviečku, naznačuješ tým modlitby, ktoré pokračujú aj potom, čo odídeš z kostola. Svätý alebo svätá sa bude za teba modliť.

Nad krstiteľnicou sa krstia ľudia a stávajú sa kresťanmi. Sochy a obrazy nám pomáhajú prosiť svätých, aby sa s nami a za nás modlili.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Starý zákon zakazuje zobrazovanie Boha a prečo kresťania tento zákaz nedodržujú?

Aby boli chránené Božie tajomstvá a aby sa veriaci Izraela dištancovali od pohanských kultových obrazov, prvé prikázanie určovalo: „Neurobíš si modlu“ (Ex 20,4). Pretože Boh sám prijal v Ježišovi Kristovi ľudskú podobu, bol zákaz obrazov v kresťanstve zrušený. V Pravoslávnej cirkvi sa ikony uctievajú ako posvätné.

V Starom zákone toto prikázanie zakazuje zobrazovať absolútne transcendentného Boha. Naďalej žije v židovstve a islame, kde stále platí zákaz zobrazovať Boha. Od vtelenia Božieho Syna je však kresťanské uctievanie obrazov ospravedlnené (ako vyhlasuje 2.nicejský koncil v roku 787), pretože sa zakladá na tajomstve Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a v ktorom sa transcendentný Boh stal viditeľným:   „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9). [Youcat 358]

Toto hovoria pápeži

Keď premýšľam nad dlhou cestou svojho života, uvažujem aj nad tým, ako ma moji blízki, moja farnosť a moja rodina priviedli ku krstiteľnici wadowického kostola, kde som 20. júna 1920 dostal milosť stať sa synom Boha spolu s vierou môjho Spasiteľa. Túto krstiteľnicu som už slávnostne pobozkal  na tisíce výročie krstu Poľska, keď som v tom čase bol arcibiskupom Krakova. Dnes by som ju rád pobozkal ako pápež a nástupca svätého Petra. Rád by som uprel zrak na tvár Matky ustavičnej pomoci na obraze vo Wadowiciach. [Pápež Ján Pavol II., príhovor vo Wadowiciach, 7. júna 1979]