All Tweets
Predchádzajúce:
Ďalej:
missaal

2.41 Čo je to Tridentský koncil?

Odpoveď cirkvi

Tridentský koncil bol dôležitou súčasťou odpovede katolíkov na reformáciu (protireformácie). Tento cirkevný koncil zvolal pápež Pavol III. v roku 1545. Spoločné rozhodnutia biskupov a pápeža na koncile boli pre Cirkev naozaj dôležité.

Koncil zdôrazňoval podstatu viery, ponúkol podrobnejšie vysvetlenie siedmich sviatostí a jasnejšiu definíciu usporiadania Cirkvi. Biskupov a kňazov vyzvali k náprave tam, kde to bolo potrebné. Dokumenty Tridentského koncilu určili smerovanie Cirkvi na mnoho storočí dopredu.

> Viac sa dočítaš v knihe

Trident chcel odpovedať na reformáciu, prehĺbil chápanie viery a zreformoval cirkevné zvyklosti.

Toto hovoria pápeži

V reformačnom storočí sa zdalo, akoby Katolícka cirkev spela k svojmu zániku. Nový prúd, ktorý hlásal: „Teraz je s Rímskou cirkvou koniec“ zdanlivo triumfoval. Vidíme však, že vďaka veľkým svätcom ako Ignác z Loyoly, Terézia z Avily a Karol Boromejský a mnohým ďalším zažila Cirkev svoje vzkriesenie. V Tridentskom koncile sa jej náuka aktualizovala a osviežila. Do Cirkvi sa opäť vrátil život a vitalita. Pozrime sa na obdobie osvietenstva, keď Voltaire vyhlásil: „Konečne je táto stará Cirkev mŕtva a ľudstvo živé!“ Čo sa však stalo? Cirkev sa obnovila. [Pápež Benedikt XVI, stretnutie z kňazmi v Albane, 31. augusta 2006]