Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
heiligen

4.15 Kto to jest święty?

Powołanie do świętości

Życie niektórych chrześcijan było na tyle wyjątkowe, że ktokolwiek ich spotykał, miał wrażenie, że spotykał samego Jezusa. Ich heroizm polegał nie na tym, co robili lub mówili, ale na tym, jak żyli

Święci żyli w ciągłej łączności z Jezusem. W ten sposób pozwalali Duchowi Świętemu, aby pomagał im żyć wiarą, nadzieją i miłością. Dlatego stali się przykładem dla innych i zostali nazwani świętymi.

> Czytaj więcej w książce

Święty to ktoś, kto żyje jak prawdziwy przyjaciel Boga. Ty też możesz zostać świętym, jeśli będziesz starał się kochać Boga i bliźniego.