Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

2.44 Jaką rolę odegrał Sobór Watykański I?

Odpowiedź Kościoła

W latach 1869-1870 obradował Sobór Watykański I zwołany przez papieża i biskupów. W tamtym czasie wciąż żywe były wspomnienia prześladowań Kościoła podczas rewolucji francuskiej, a polityka antykościelna nadal była obecna w niektórych krajach.

Sobór Watykański I próbował wykazać prawidłowy związek pomiędzy wiarą a rozumem, przekonując, że są to dwa filary potrzebne do właściwego zrozumienia przesłania Jezusa. Sobór orzekł, że we wszystkich oświadczeniach dotyczących spraw wiary papież jest nieomylny. Jezus zarządził, że gdyby między chrześcijanami wybuchały konflikty na tle wiary, ostatnie słowo ma należeć do świętego Piotra. Dotyczy to również jego następców – papieży.

> Czytaj więcej w książce

Sobór Watykański I odpowiedział na przemiany ideologiczne, ustalając odpowiedni związek między wiarą a rozumem i umacniając autorytet papieża.