All Questions
prev
Vorige:3.36 Wat is het effect van het doopsel?
next
Volgende:3.38 Waarom biechten bij een priester en niet alleen bij God?

3.37 Komt de Heilige Geest bij het vormsel voor de tweede keer?

Sacramenten

Op het moment van de doop wordt iemand als christen ‘geboren’. Hij of zij ontvangt dan meteen de Heilige Geest. Wie als kind werd gedoopt hernieuwt vóór het vormsel de beloften die zijn ouders namens hem deden bij zijn doop.

Wie als volwassene wordt gedoopt, ontvangt normaal gesproken meteen na de doop ook het vormsel. In het vormsel wordt de aanwezigheid van de Heilige Geest bevestigd en bekrachtigd.

Het vormsel bekrachtigt de H. Geest die je ontvangt in het doopsel. Nauw verbonden met de Kerk kun je in woord en daad van God getuigen.