All Questions
prev
Vorige:1.31 Wie is de Heilige Geest?
next
Volgende:1.33 God is één en drie tegelijk. Onzinnig?

1.32 Wat doet de Heilige Geest? Heb ik hem nodig?

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

De Heilige Geest helpt ons om een goed christelijk leven te leiden. Deze hulp krijgen we heel specifiek door het doopsel en het vormsel, waarbij we ook de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dankzij de Heilige Geest kunnen we geloven in God en kunnen we van harte tot Hem bidden (I Kor 12,3I Kor 12,3: Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen: ‘Jezus is vervloekt’, en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.; Gal 4,6Gal 4,6: En dit is het bewijs dat u zonen bent: God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!).

Met Pinksteren staat de Heilige Geest centraal: we vieren dan de komst van de Helper die Jezus zijn leerlingen beloofde (Joh 14,16-17)Joh 14,16-17: En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omda ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.. De Heilige Geest kan ons helpen met zijn gaven, zoals wijsheid en inzicht. De keus is echter aan ons: we zijn vrij om hieraan mee te werken. De Heilige Geest kan ons dus alleen helpen, als we die hulp accepteren en proberen om te geloven.

Elke goede keuze maken we door inspiratie van de Heilige Geest. Je hebt zijn hulp nodig om een echt christelijk leven te leiden. Vraag erom!