Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
schilderij van de duivel

3.18 Zijn er echt exorcisten die duivels uitdrijven?

Gebruiken en devoties

In de Bijbel zien we Jezus verschillende keren kwade geesten of demonen uitdrijven (Luc 4,33-35)Luc 4,33-45: In de synagoge was iemand die in de macht was van een onreine, demonische geest. Luidkeels krijste hij: ‘Hé, wat wilt U van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God.’ Jezus strafte hem af: ‘Houd uw mond en ga uit hem weg.’ De demon slingerde hem midden in de kring en ging uit hem weg zonder hem enig letsel toe te brengen.. Ook zijn leerlingen kregen de opdracht om demonen uit te drijven (Mar 6,7)Mar 6,7: Hij riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten.. Die opdracht van Jezus om het kwade te bestrijden geldt nu nog steeds voor hun opvolgers, de bisschoppen en priesters.

Een exorcist is een priester die speciaal voor deze taak wordt aangesteld door de bisschop. Hij doet zijn werk vooral door zijn gebed en het vertrouwen dat de liefde van Jezus alle kwaad kan overwinnen. 

> Lees meer in het boek

Bezeten zijn is zeldzaam maar echt. Is er geen psychologische/medische verklaring, dan kan een exorcist de demonen met gebed uitdrijven.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is een exorcisme?

Er is sprake van exorcisme wanneer de Kerk met haar gezag in naam van Jezus vraagt, dat een persoon of een voorwerp tegen de invloed van de Boze beschermd moge zijn en aan diens heerschappij onttrokken moge worden. In gewone vorm wordt het in praktijk gebracht tijdens de viering van het Doopsel. Het plechtige, zo genoemde grote exorcisme, mag alleen in praktijk gebracht worden door een priester die daartoe door de bisschop geautoriseerd is. [CCKK 352]

Past de Kerk tegenwoordig nog het exorcisme toe?

Bij de doop wordt het zogenaamde kleine exorcisme voltrokken, een gebed om de dopeling te onttrekken aan de macht van de Boze en om hem sterk te maken tegen de ‘machten en krachten’ die Jezus heeft overwonnen. Het grote exorcisme is een gebed met het gezag van Jezus waardoor een gedoopte Christen wordt onttrokken aan de invloed en de macht van de Boze en dat in de Kerk zelden en pas na uiterst zorgvuldig onderzoek wordt toegepast. [Youcat 273]