All Questions
prev
Vorige:3.16 Wat zijn relieken?
next
Volgende:3.18 Zijn er echt exorcisten die duivels uitdrijven?

3.17 Waarom pelgrimstochten en processies? Wat is een retraite?

Gebruiken en devoties

Net als zijn eerste leerlingen nodigt Jezus ook alle mensen van nu uit om Hem te volgen (Mar 1,17)Mar 1,17: Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’. Een pelgrim is iemand die op reis is met Jezus: hij maakt een bedevaart of pelgrimstocht naar een heilige plaats. Als pelgrim heb je twee doelen: groeien in je relatie met God en in zelfkennis, en tegelijk op weg zijn naar de hemel, ons einddoel.

Processies zijn plechtige optochten met gezang en gebed, ze herinneren ons eraan dat we allemaal pelgrims zijn. Als je op retraite gaat trek je je letterlijk even terug uit het dagelijkse leven om je helemaal te kunnen richten op God.

Processies helpen bidden: zo is ook ons leven een tocht met God en anderen naar de hemel. Retraite is je ergens terugtrekken om te bidden.