Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
schrijven met inkt en veer

1.12 Heeft God zelf de Bijbel geschreven?

De Bijbel: waar of niet waar?
Gods Heilige Geest inspireerde Bijbelse schrijvers uit allerlei tijden & plaatsen zodat ze zijn boodschap zonder fout in hun eigen woorden weergaven.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom leert de heilige Schrift de Waarheid?

De Heilige Schrift leert de Waarheid omdat God zelf er de auteur van is. Daarom wordt de heilige Schrift wordt geïnspireerd genoemd, en leert zonder dwaling die waarheden, welke voor ons heil noodzakelijk zijn. De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs geïnspireerd, die datgene opgetekend hebben wat Hij ons heeft willen leren. Toch is het christelijk geloof geen 'godsdienst van het boek', maar de godsdienst van het Woord van God, "niet van een geschreven en stom woord, maar van het Mensgeworden, levende Woord" (H. Bernardus van Clairvaux). [CCKK 18]