All Questions
prev
Prethodna:1.39 Marija nije Bog. Zašto je onda toliko štujemo?
next
Sljedeći:1.41 Postoje li doista anđeli u raju?

1.40 Je li Marija uvijek ostala djevica i je li ikad sagriješila?

Marija i anđeli

Znanstveno gledano, nemoguće je začeti bez muškog sjemena ili ljudske intervencije. Međutim, Bog je u stanju nadići zakone prirode i činiti čuda.

Marija je zatrudnila izravnim Božjim činom, kao što je Biblija predviđala (Iz 7,14 ; Mt 1,23) stotinama godina ranije. Bog i grijeh su suprotnosti. Isus je Bog, a on nikada ne bi mogao ostati devet mjeseci u utrobi grešne osobe. Marija je dobila posebnu milost od Boga, koja joj je omogućila da ostane bez grijeha tijekom svog života.

 

Marija je ostala djevica i nikada nije sagriješila. Bila je posvećena Bogu u svemu. Zbog toga je uznesena na nebo tijelom i dušom.
Mudrost Crkve

Što znači “Marijino bezgrješno začeće”?

Crkva vjeruje “da je Blažena Djevica Marija, od prvoga trenutka svojega začeća, jedinstvenom milošću i povlasticom svemogućega Boga, u predviđanju zasluga Isusa Krista, Spasitelja ljudskoga roda, bila očuvana od svake ljage istočnoga grijeha” (Dogma iz 1854.g.; DOGMA).

 

Vjera u “bezgrješno začeće” postoji od početka Crkve. Taj pojam danas mnogi krivo razumiju. On želi reći da je Bog Mariju sačuvao od istočnoga grijeha, i to od početka. To nije izričaj o Isusovu začeću u Marijinu tijelu. Još manje je obezvrjeđivanje spolnosti u kršćanstvu, kao da bi se muž i žena “okaljali” pri začeću djeteta. [Youcat 83]

U kojemu je smislu Marija “vazda Djevica”?

U smislu da je “ostala Djevica u začeću svoga Sina, Djevica u porodu, Djevica trudna, Djevica majka, vazda Djevica” (sveti Augustin). Stoga kada evanđelja govore o “Isusovoj braći i sestrama”, radi se o Isusovim najbližim rođacima, prema izražavanju uobičajenu u Svetome pismu. [KKKC 99]

Je li Marija, osim Isusa, imala druge djece?

Ne. Isus je jedini tjelesni Sin Marijin. 

 

Već se je u ranoj Crkvi priznavalo Marijino trajno djevičanstvo, koje isključuje Isusovu tjelesnu braću i sestre. U aramejskomu jeziku, koji je bio Isusov materinski jezik, samo je jedna riječ za braću i sestre, rođake i rodice. Gdje se u evanđelju govori o Isusovoj braći i sestrama (kao u Mk 3,31-35), radi se o Isusovoj bliskoj rodbini. [Youcat 81]

Kako je Marijino duhovno majčinstvo sveopće?

Isus je jedini Marijin sin, no duhovno Marijino majčinstvo proteže se na sve ljude koje je on došao spasiti. Uz novoga Adama, Isusa Krista, Djevica je posluhom nova Eva, prava majka živih, koja majčinskom ljubavlju surađuje na njihovu rađanju i odgajanju u redu milosti. Djevica i Majka, Marija je slika Crkve, njezino najsavršenije ostvarenje. [KKKC 100]

U kojemu je smislu Blažena Djevica Marija Majka Crkve?

Blažena Djevica Marija Majka je Crkve u redu milosti jer je rodila Isusa, Sina Božjega, Glavu tijela Crkve. Dok je na Križu umirao, Isus ju je dao kao majku učeniku riječima: “Evo ti majke” (Iv 19,27). [KKKC 196]

Kako to da je Marija i naša majka?

Marija je naša majka jer nam ju je za majku dao Krist, Gospodin.

 

“Ženo, evo ti sina... evo ti majke!” (Iv 19,26). Ove je riječi, koje je Isus s križa rekao Ivanu, Crkva oduvijek razumjela tako da je cijela Crkva povjerena Mariji. Tako je Marija i naša majka. Smijemo je tako nazivati i moliti da za nas zagovara kod Boga. [Youcat 85]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Sveti Ivan iz Damaska, Izlaganje pravoslavne vjere

Tko je začet kao što je on (Isus), koja je začećem zadržala (Marija) svoje još uvijek djevičanstvo, vječna Djevica ostaje čak i nakon rođenja još uvijek djevica, nikad ni u jednom trenutku, dok smrt nije udružena s čovjekom. [Sv. Sveti Ivan iz Damaska, Izlaganje pravoslavne vjere, 4. knjiga, 14. poglavlje (MG 94, 1161)]

Sv. Efrem, Nisibene himne

Zaista ste, Gospodine, i vaša majka jedini koji su lijepi, potpuno tako u svakom pogledu; Jer, Gospodine, kod tebe nema pogreške, niti uopće ima greške. [Sv. Efrem, Nisibene himne, 122. knjiga, br. 27]