All Tweets
Prethodna:
Sljedeći:

1.20 Kako mogu znati što je u Bibliji prava istina, a što nije?

Čitanje Biblije

Isus je dao Duha Svetoga kao pomagača svojim apostolima, kako bi oni mogli razumjeti i naviještati Evanđelje. Duh Sveti još uvijek pomaže Crkvi da Bibliju objasni ispravno.

Na primjer, postoje mnogi komentari o Bibliji, koji su napisali sveci, pape i crkveni koncili. Njihovi tekstovi mogu pomoći da razumijemo Bibliju. Na taj način možemo vidjeti koje dijelove treba shvatiti doslovno, a koji su dijelovi napisani na poetički ili metaforički način, kako bi se objasnila dublja istina.

> Pročitaj više u knjizi

Crkva nam uz pomoć Svetoga Duha pomaže čitati Bibliju na pravi način i shvatiti je u punini zajedno s predajom.

The Wisdom of the Church

How is Sacred Scripture to be read?

What is the right way to read the Bible?

This is what the Church Fathers say