All Questions
prev
Predchádzajúce:1.41 Sú v nebi naozaj anjeli?
next
Ďalej:1.43 Čo sa stane, keď zomrieme?

1.42 Kedy prichádzajú do hry padlí anjeli?

Mária a anjeli

Biblia nám hovorí o tom, ako zlo vzniklo hriechom anjela, ktorý sa stal Satanom, teda diablom. Tento anjel sa v slobodnej vôli rozhodol odporovať Bohu a odmietol Božiu lásku. Diabol môže naozaj uškodiť, stále však zostáva stvorením. Jeho moc teda nie je nekonečná. Príchod božieho kráľovstva nedokáže zastaviť.

Iba Boh vie, prečo dovoľuje diablovi pokračovať v diele zla a prečo je aj naďalej vo svete zlo. Dostali sme však prísľub, že vo všetkom koná Boh pre dobro tých, ktorí ho milujú (Rim 8,28)Rim 8,28 – Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia..

Anjeli boli stvorení ako dobrí, no niektorí zneužili svoju slobodu a rozhodli sa odmietnuť Boha. Tí boli zvrhnutí z neba a pokúšajú nás, aby nás postihol rovnaký osud.
Múdrosť Cirkvi

Čo je pád anjelov?

Výrazom pád anjelov sa označuje to že Satan a ostatní zlí duchovia, o ktorých hovorí Sväté písmo a Tradícia Cirkvi, sa z anjelov, ktorých Boh stvoril ako dobrých, premenili na zlých, lebo slobodnou a neodvolateľnou voľbou odmietli Boha a jeho kráľovstvo, a tak zapríčinili vznik pekla. Pokúšajú sa pridružiť človeka k svojej vzbure proti Bohu. Ale Boh v Kristovi potvrdzuje isté víťazstvo nad Zlým. [KKKC 74]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Skutočný pôvod požehnania dobrých anjelov je v tomto: prilipli k tomu najvyššiemu, ktorý jestvuje. A ak sa pýtame na pôvodu nešťastia zlých, právom nám napadá, že ich nešťastie pramení v odmietnutí najvyššieho, ktorý jestvuje a obrátili sa do seba, hoci takúto podstatu nemajú. [sv. Augustín, Boží štát, kn. 12, kap. 6 (PL 41, 353)]