All Questions
prev
Vorige:4.44 Mag je als christen het leger in of oorlog voeren?
next
Volgende:4.46 Zijn gokken, alcohol, drugs of grote rijkdom zondig?

4.45 Is de ‘sociale leer van de Kerk’ goed zijn voor armen?

Maatschappij en samenleving

Ieder mens is door God geschapen en verdient onze hulp en liefde. De basis voor het vele sociale werk van de Kerk door de eeuwen heen was altijd Jezus’ bijzondere aandacht voor armen, zwakken, zieken, eenzamen en anderen die hulp nodig hadden.

Jezus zendt ook ons op weg om zorg te hebben voor onze naaste. Dit noemen we de katholieke sociale leer, die zo oud is als Jezus. Iedere tijd vroeg om een andere toepassing van dezelfde principes van naastenliefde. Steeds weer is er aandacht nodig voor menselijke waardigheid en een eerlijke verdeling van bezit en werk. 

Naastenliefde wordt concreet door de sociale leer van de Kerk. Deze is gebaseerd op menselijke waardigheid en samen delen van bezit & werk.