All Questions
prev
Vorige:3.51 Wat zijn de Oosters-Katholieke Kerken? Wat is een “ritus”?
next
Volgende:3.53 Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Byzantijnse Liturgie?

3.52 Wat is het verschil tussen Latijnse en Byzantijnse katholieken?

Oosters-Katholieken

Latijnse en Byzantijnse katholieken hebben precies hetzelfde geloof. De verschillen zitten vooral in de kerkelijke architectuur, in dagelijkse christelijke gewoonten, en in de manier waarop het geloof en de sacramenten gevierd worden. Zo worden bijvoorbeeld het doopsel, de Eerste Heilige Communie en het vormsel allemaal ontvangen op het moment van geloofsinitiatie. Een ander verschil is dat Oosterse priesters getrouwd kunnen zijn.

Veel gebruiken en vormen van liturgie in de Byzantijnse Ritus komen overeen met de Oosters Orthodoxe traditie. Echter, in tegenstelling tot de Orthodoxen, maken de Grieks-Katholieken volledig deel uit van de Katholieke Kerk. Het liturgische jaar kan verschillen waar Oosterse Kerken de Juliaanse kalender (25 vChr) blijven gebruiken, terwijl de Westerse kerk de meer gebruikelijke Gregoriaanse kalender (1582 AD) volgt.

We hebben hetzelfde geloof en behoren tot dezelfde Kerk, maar hebben andere gewoontes, vormen van bidden, architectuur en gewaden.