All Questions
prev
Prethodna:4.7 Žive li kršćani drukčije od svih ostalih?
next
Sljedeći:4.9 Je li Deset Božjih zapovijedi još uvijek važno?

4.8 Koja je veza između vjere i djela?

Živjeti kršćanskim životom

Živjeti kao kršćanin znači donositi svjesne odluke o svojim postupcima (što radimo, a što ne činimo) na temelju našeg odnosa s Isusom. Kao što Biblija kaže, "vjera bez djela je mrtva" (Jak 2,26). Ako zaista vjeruješ u Isusa, tada ćeš htjeti raditi ono što On od tebe traži: voljeti Boga i bližnjega.

Jedan od načina na koji možemo pokazati ovu predanost jest pokušaj poštivanja Deset zapovijedi, čak i ako nismo uvijek uspješni u tome. Bog se više bavi ljubavlju pokazanom kroz naše darove, nego s onim koliko dajemo (Mk 12,41-44). Kao kršćani, pozvani smo raditi za dobrobit svih naših bližnjih.

 

Bez dobrih djela naša je vjera mrtva. Naš je zadatak raditi s milošću koju primamo od Boga i tako svjedočiti našu vjeru.
The Wisdom of the Church

Čime se nadahnjuje ljubav prema siromasima?

Ljubav prema siromasima nadahnjuje se evanđeljem blaženstava i primjerom Isusa u njegovoj trajnoj pažnji prema siromasima. On je rekao: “Sve što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, meni ste učinili” (Mt 25,40). Ljubav prema siromasima ostvaruje se i zalaganjem protiv materijalnoga siromaštva, ali i protiv mnogobrojnih oblika kulturnoga, moralnog i vjerskog siromaštva. Djela duhovnoga i tjelesnog milosrđa, brojne dobrotvorne ustanove tijekom stoljeća konkretno su svjedočanstvo poželjne ljubavi prema siromasima, koja resi Isusove učenike. [KKKC 520]

Tko su za kršćanina siromasi?

Ljubav prema siromasima mora u svakomu vremenu biti znak raspoznavanja kršćana. Siromasi nisu tu da bi dobili milostinju; oni zahtijevaju pravednost. Kršćani su osobito dužni dijeliti svoja dobra. Krist je uzor ljubavi prema siromasima.
 

“Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko” (Mt 5,3) – prva je rečenica Isusova Govora na gori. Postoji materijalno, duševno i duhovno siromaštvo. Kršćani su dužni s velikom pažnjom, ljubavlju i brigom odnositi se prema potrebnima na zemlji. Krist će ih, naime, jasno prosuđivati po načinu kako su se ophodili sa siromasima: “Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste” (Mt 25,40). [Youcat 449]

This is what the Church Fathers say

Sv. Klement Aleksandrijski, Stromata

Kad čujemo: 'Tvoja te vjera spasila', ne razumijemo [Boga] da apsolutno kaže da oni koji su vjerovali na bilo koji način, bit će spašeni, osim ako ne slijede i djela. [Sv. Klement Aleksandrijski, Stromata, 6. knjiga, 14. poglavlje (MG 9, 329)]