All Tweets
Prethodna:
Sljedeći:
oud zeilschip op zee

2.27 Kako je sjeverna Europa postala katolička?

Muslimani, barbari i pravoslavni vjernici

Početkom petog stoljeća, sveti Patrik donio je evanđelje iz Engleske u Irsku, gdje su se razvijale uspješne samostanske zajednice. Zauzvrat su irski redovnici počeli propovijedati vjeru u Škotskoj i kontinentalnoj Europi. 

Potkraj šestog stoljeća, papa Grgur Veliki, poslao je misionare u sjevernu Europu, uključujući i Niske Zemlje. Na vjeru u sjevernoj Europi osobito su utjecali irski i engleski misionari, koji su u sedmom i osmom stoljeću s mora prešli na kopno, poput svetog Willibrorda i svetog Bonifacija.

> Pročitaj više u knjizi

U osmom stoljeću, misionari iz Engleske i Irske, poput Willibrorda i Bonifacija, naviještali su evanđelje i donijeli vjeru u sjevernu Europu.

This is what the Popes say