Libri në Twitter me ZOTIN

A keni pyetje për besimin? A jeni kurioz për atë që besojnë Katolikët? A jeni rritur si i krishterë dhe a keni pyetje të caktuara, por nuk dini kujt t’ua drejtoni? Nuk jeni vetëm! Ka shumë njerëz me pyetje rreth besimit. Për fat të mirë, ka edhe përgjigje për t'u kërkuar! 

Qëllimi i shkëmbimeve të mirëfillta të Në Twitter me ZOTIN [>About us>About Tweeting with GOD] nuk qe vetëm t'i përgjigjej pyetjeve, por mbi të gjitha të reflektonte mbi arsyetimin bazë. Në këtë mënyrë grupi zbuloi se besimi Katolik është shumë më logjik nga sa shumë njerëz mendojnë. Përmbledhjet e përgjigjeve, shkruar së bashku me të rinjtë, çuan në botimin e parë të librit Në Twitter me ZOTIN në gjuhën holandeze. Ky është përkthyer në shumë gjuhë. Duke përdorur Aplikacionin [>Resources>The Tweeting with GOD App] lexuesit mund të kalojnë direkt nga një faqe në libër në faqen përkatëse në rrjet, ku mund të gjejnë më shumë informacion mbi temën.  

Temat

Libri Në Twitter me ZOTIN ka katër pjesë, të cilat mbulojnë temat e mëposhtme:

  • Pjesa 1 – Pyetje për Zotin, fillimin dhe mbarimin, thelbin e besimit, krijimin, Biblën dhe mënyrën se si Zoti vepron me njerëzit.
  • Pjesa 2 – Pyetje rreth origjinës dhe historisë së Kishës dhe pranisë së saj në botën moderne.
  • Pjesa 3 – Pyetje në lidhje me marrëdhënien tuaj personale me Zotin, lutjen dhe sa e vështirë mund të jetë, roli i ndërtimit të kishës në jetën tonë dhe çfarë bëjnë liturgjia dhe sakramentet për ne.
  • Pjesa 4 – Pyetje rreth jetës si të krishterë, vendime të ndryshme që duhet të merrni si besimtar, duke përfshirë aspekte sfiduese si seksualiteti, puna, profesioni dhe çështjet etike.

Porositni kopjen tuaj tani!

Klikoni këtu [>Order in English] për të kontrolluar disponueshmërinë e librit në Twitter me ZOTIN në gjuhën tuaj.