Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
paus Franciscus

2.3 Wie ‘zit’ er op die ‘Heilige Stoel’, de stoel van Sint Petrus?

De Kerk anno nu

De Apostel Petrus was de eerste paus. De huidige paus is zijn opvolger, en zit daarom figuurlijk gezien op de ‘Stoel’ van Petrus. In de praktijk is de Heilige Stoel echter geen zitplaats maar het centrale bestuur van de Kerk.

Van hieruit zijn er relaties met bisdommen en de Kerk in de hele wereld. De ministaat ‘Vaticaanstad’ wordt door de Heilige Stoel vertegenwoordigd bij vele staten. Vanwege haar unieke diplomatieke positie kan de Kerk vaak een goede rol spelen bij bijvoorbeeld vredesbesprekingen.

> Lees meer in het boek

De Heilige Stoel, waar de paus ‘zit’, is het ‘centrale bestuur’ van onze Kerk. Van hieruit heeft hij contact met bisdommen en vele staten.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke zending heeft de Paus?

De Paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid van de Kerk. Hij is de plaatsvervanger van Christus, het hoofd van het bisschoppencollege en herder van heel de Kerk, waarover hij krachtens goddelijke instelling de volledige, hoogste, rechtstreekse en universele macht heeft. [CCKK 182]

Welke taak heeft de paus?

Als opvolger van de heilige Petrus en hoofd van het college van bisschoppen staat de Paus garant voor de eenheid van de Kerk. Hij heeft de hoogste pastorale volmacht en het hoogste gezag in beslissingen over disciplinaire maatregelen en omtrent de geloofsleer.

Jezus gaf Petrus een unieke voorrangspositie onder de apostelen, waardoor hij de hoogste autoriteit in de oerkerk werd. Rome – de plaatselijke Kerk die Petrus leidde en de plaats van zijn martelaarschap – werd na zijn dood het innerlijke oriëntatiepunt van de jonge Kerk. Met Rome moest iedere gemeente overeenstemmen; dat was de maatstaf van het juiste, volledige en onvervalste apostolische geloof. Tot op vandaag is iedere bisschop van Rome, net als Petrus, opperste herder van de Kerk, waarvan het eigenlijke hoofd Christus is. Alleen in die functie is de Paus ‘plaatsvervanger van Christus op aarde’. Als hoogste autoriteit in zielzorg en leer waakt hij over de onvervalste overlevering van het geloof. Zo nodig moet hij leeropdrachten intrekken of gewijde ambtsdragers bij zware misstappen in geloofs- en zedenkwesties uit hun ambt ontheffen. De eenheid in geloofs- en zedenvragen, die gegarandeerd wordt door het leerambt – met aan het hoofd de Paus – maakt deel uit van het weerstandsvermogen en de uitstraling van de katholieke Kerk. [Youcat 141]