All Questions
prev
Vorige:2.25 Hoe is het kloosterleven ontstaan?
next
Volgende:2.27 Hoe is Noord-Europa katholiek geworden?

2.26 Wat is de oorsprong van de islam?

Mohammedanen, barbaren en orthodoxen

De Arabier Mohammed zei in de zevende eeuw dat hij goddelijke openbaringen kreeg gedicteerd door de engel Gabriël. Deze werden opgeschreven in de Koran. Ook is er de hadith, een boek met Koranuitleg van Mohammed en zijn volgelingen. De wetten in de sharia komen voort uit de Koran en de hadith.

De islam verspreidde zich snel in de Arabische wereld, onder andere door oorlog te voeren tegen joden, christenen en andersgelovigen. Jezus wordt in de islam wel gezien als profeet, maar niet als de Zoon van God die Hij is. Ook zijn dood aan het kruis en verrijzenis worden door de islam ontkend.

Mohammed verspreidde in de 7e eeuw met de Koran een godsdienst waarin één God wordt beleden, maar zonder Jezus als onze God en verlosser.