Příručka Tweetuj s BOHEM a Speciality

Chceš objevovat, prohlubovat nebo sdílet víru? Například s přáteli nebo s větší skupinou? Pak se Ti bude hodit Příručka Tweetuj s BOHEM jako doplněk k cyklu Jak růst ve víře! Připravili jsme ji společně s mladými lidmi a jejich vedoucími, a pamatovali u toho na potřeby potenciálních vedoucích, kteří chtějí vést skupinu (ale možná mají malou nebo žádnou zkušenost či znalost víry a nevědí, jak začít). Příručka je praktická a snadno použitelná, tudíž příprava k vedení skupiny nevyžaduje mnoho času. Je také doplněná řadou podrobně propracovaných návrhů na tematická setkání, Tweetuj s BOHEM Speciality

Příručka: praktický a úplný průvodce

V Příručce autoři – otec Michel Remery a Ilse Spruit – vysvětlují krok za krokem, jak založit skupinu ve farnosti, ve škole nebo doma, včetně toho, jak pozvat účastníky, vytvořit program a vést skupinová setkání. Zvláštní část je věnována tomu, jak využívat přípravy skupiny před, během, a především po poutích, jako je například Světový den mládeže.

Tato Příručka doplňuje již existující Tweetuj s BOHEM zdroje – jako jsou knihaaplikace, a kurz Jak růst ve vířeOtec Michel Remery odpovídá jasně a dnešním jazykem na více než 200 otázek, které se týkají Boha, katolické víry a Církve. 

Příručka rozšiřuje konkrétní témata navržená v kurzu Jak růst ve víře a skládá se z následujících částí: 

 • Část A představuje okolnosti vzniku Tweetuj s BOHEM a ústřední úlohu, kterou zastávají otázky mladých lidí.
   
 • Část B vysvětluje, jak probíhají setkání Tweetuj s BOHEM, jak se dají zorganizovat taková setkání se skupinou mladých a nabízí mnoho praktických rad.
   
 • Část C se zaměřuje na to, jak používat Tweetuj s BOHEM, s ohledem na dostupné zdroje a také na rozličná uspořádání, v jakých může projekt fungovat, jako například příprava na svátosti, nových katolíků nebo k nové evangelizaci.
   
 • Část D pojednává o tom, jak použít Tweetuj s BOHEM k přípravě na skupinovou pouť a především, jak zorganizovat následná setkání pro Tvou skupinu po pouti. 
   

Příručka Tweetuj s BOHEM je dostupná v několika jazycích

Speciality: Série setkání připravených pro Tvou skupinu

Připravili jsme důkladně rozpracované programy, které nazýváme speciality, abyste mohli použít Tweetuj s BOHEM na tematických skupinových setkáních. Můžete se samozřejmě rozhodnout připravit program pro každé setkání zvlášť. Je to velmi zajímavé a zábavné! Ale víme, že vedoucí bývají zaneprázdnění, takže nabízíme podrobné programy. Ty Vám pomohou připravit celou část cyklu s Tweetuj s BOHEM

Každá specialita zahrnuje úvod, ukázky, odkazy na další četbu, rozpracovaný harmonogram a odkaz na krátké video, které často vnese do tématu nové světlo. 

Doporučujeme použití těchto specialit souběžně s Příručkou. Neotálejte a začněte, využijte těchto zábavných a interaktivních způsobů, jak představit témata víry a diskutovat o nich. 

Tweetuj s BOHEM speciality jsou dostupné v několika jazycích.